Solar Hybrid Power Plant_Bayero University_Kano_Nigeria